?

Log in

No account? Create an account
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Божиківці. Палац Чосновського/Наследие. Божиковцы. Дворец палац Чосновского.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Той дуже нечастий випадок, коли стара панська садиба на Поділлі якщо не в ідеальному, то в дуже гарному стані. Бо в збудованому в 1901 році палаці Здислава Колонна-Чосновського з 1923 року розмістилася божиковецька школа.
—————
Тот очень редкий случай, когда старая барская усадьба на Подолье если не в идеальном, то в очень хорошем состоянии. Потому что в построенном в 1901 году дворце Здислава Колонна-Чосновського с 1923 года разместилась Божиковецкий школа.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Мовчани. Костел св. Войтеха/Наследие. Мовчаны. Костел св. Войтеха.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Датою заснування поселення Мовчани вважається 1590 рік. Якщо 1901 року тут проживало майже три тисячі мешканців, то нині їх лише трохи більше півтисячі (з них понад сто - римо-католики).
----------
Датой основания поселения Мовчаны считается 1590 год. Если в 1901 году здесь проживало почти три тысячи жителей, то сейчас их только немного более полутысячи (из них более ста - католики).

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Меджибіж. Замок. Частина 1. Погляд з небес/Наследие. Меджибож. Замок. 1. Взгляд с небес.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Меджибі́зький замок — пам'ятка фортифікаційної архітектури XVI століття, виконана у стилі Ренесанс. Розташований у селищі Меджибіж Хмельницької області.
Фортеця внесена до Державного реєстру національного культурного надбання України під № 764 0.
Меджибізький замок побудований на мисі, утвореному річками Південний Буг та Бужок. Через таку топографію у плані він має форму видовженого трикутника з могутніми стінами і кутовими вежами, які значно виступають за лінію стін. Подвір'я замку має довжину 130 м, найбільшу ширину (з західного боку) — 85 м, його площа становить 0,75 га. Товщина мурів — до 4 м, висота у найвищих місцях — до 17 м.
—————
Меджибожский замок - памятник фортификационной архитектуры XVI века, выполненый в стиле Ренессанс. Расположен в поселке Меджибож Хмельницкой области.
Крепость внесена в Государственный реестр национального культурного достояния Украины под № 764 0.
Меджибожский замок построен на мысе, образованном реками Южный Буг и Бужок. Из-за такой топографию в плане он имеет форму удлиненного треугольника с мощными стенами и угловыми башнями, которые значительно выступают за линию стен. Двор замка имеет длину 130 м, наибольшую ширину (с западной стороны) - 85 м, его площадь составляет 0,75 га. Толщина стен - до 4 м, высота в высших местах - до 17 м.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Варяж. Костел святого Марка/Наследие. Варяж. Костел святого Марка.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Без даху та дверей занепадає покинутий костел Святого Марка у селі Варяж, Сокальського району. Майже 3 століття тому він був найпишнішим храмом Галичини. Тепер це один із найбільш занедбаних костелів Львівщини. За приблизними підрахунками фахівців, для реставрації святині потрібно понад 40 мільйонів гривень.
—————
Без крыши и дверей приходит в упадок заброшенный костел Святого Марка в селе Варяж, Сокольского района. Почти 3 века назад он был самым пышным храмом Галичины. Теперь это один из самых заброшенных костелов Львовщины. По приблизительным подсчетам специалистов, для реставрации святыни требуется более 40 миллионов гривен.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у nastya_paw в Вокруг Староконстантинова
Прошлые века оставили на территории современной Украины огромное количество усадеб и дворцов. Некоторые из них сохранились лучше, некоторые хуже, но посмотреть, безусловно, есть что. На этот раз мы задумали проехаться по маршруту Самчики-Староконстантинов-Антонины. Что из этого получилось, а что нет, читайте ниже.

Читать дальше...Свернуть )
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Київ. Андріївська церква. Погляд з небес/Наследие. Андреевская церковь. Взгляд с небес.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Дальше еще есть
ну как то так =))

Метки:

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Воля-Висоцька. Храм св. Арх. Михаїла/Наследие. Воля-Высоцкая. Храм св. Арх. Михаила.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Про церкву написано багато — можливо, й забагато. Але все якось одноманітно. Тому для початку лишен короткі тези з висновком =).
- Стандартний для ХVІ ст. храм.
- Типовий для ХVІІ ст. іконостас. Його намісний та святковий ряди виготовлено у 1655 році невідомими майстрами, апостольський ряд і дияконські двері у 1680 та 1688 — 89 роках написав Іван Руткович. Як кажуть, це не найкращі творіння геніального іконописця.
- Настінні розписи 1611 р., виявлені на поч. 1990-х під час реставрації іконостасу, порівняно з іншими розписаними церквами Західної України не являють собою чогось незвичайного.
- Так само й матеріал, з якого збудовано церкву — модрина — є хоч і рідкісним, але не унікальним в українському храмобудівництві.
Однак, сукупність здавалося б стандартних і тривіальних речей призводить до того, що храм св. Архистратига Михаїла у Волі-Висоцькій — абсолютно дивовижний і неповторний зразок дерев’ного зодчества та ікономалярства України.
—————
Об этой церкви написано много - возможно, и даже слишком. Но все как-то однообразно. Поэтому для начала лишь краткие тезисы с виводом =).
- Стандартный для XVI в. храм.
- Типичный для XVII века. иконостас. Его наместний и праздничный ряды изготовлено в 1655 году неизвестными мастерами, апостольский ряд и диаконскіе двери в 1680 и 1688 - 89 годах написал Иван Руткович. Как говорят, это не лучшие творения гениального иконописца.
- Настенные росписи 1611 года, обнаружены в нач. 1990-х во время реставрации иконостаса, по сравнению с другими расписанными церквями Западной Украины не представляют собой чего-то необычного.
- Также и материал, из которого построена церковь - лиственница - хоть и редкий, но не уникальный в украинском храмостроительство.
Однако, совокупность казалось бы стандартных и тривиальных вещей приводит к тому, что храм св. Архистратига Михаила в Воле-Высоцкой - совершенно удивительный и неповторимый образец деревьного зодчества и икономалярства Украины.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Originally posted by nastya_paw at Охотничий замок Шуваловых

Есть в Черкасской области небольшой городок, получивший название от протекающей рядом реки и приютивший на своей территории немногим более 16 тысяч человек. Имя ему Тальное. И вряд ли многие из нас услышали бы о нем, если бы не известный род Шуваловых, который решил построить здесь свою усадьбу.
Именно о ней я и расскажу ниже.


Читать дальше...Свернуть )
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Кисилин. Монастир кармелітів/Наследие. Кисилин. Монастырь кармелитов.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Зараз село Кисилин (інша назва - Киселин), що в Локачинському районі Волинської області, не належить до знаних населених пунктів України. Не примітне воно господарськими чи культурними здобутками. Будучи віддаленим від транспортних магістралей, Кисилин не став туристичним осередком. Хоч міг ним стати. Але є тут руїни колишнього католицького монастиря й костелу кармелітів, збудовані ще 1720 році, які нас цікавлять.
—————
Сейчас село Кисилин (другое название - Киселин), что в Локачинском районе Волынской области, не относится к известным населенным пунктам Украины. Не примечательное оно хозяйственными или культурными достижениями. Будучи удаленным от транспортных магистралей, Кисилин не стал туристическим центром. Хотя мог им стать. Но здесь есть руины бывшего католического монастыря и костела кармелитов, построенные еще 1720 году, каторые нас интересуют.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Піддубці. Покровска церква/Наследие. Поддубцы. Покровская церковь.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Дев’ятиглава Покровська церква в селі Піддубці неподалік Луцька є визначною пам’яткою барокової архітектури в Україні. Серед місцевого населення існує дві легенди, пов’язані із заснуванням православного монастирського скиту в лісі, де на багатовіковому дубі знаходилася чудодійна ікона, та з побудовою на цьому місці російською імператрицею Катериною ІІ мурованих монастирських келій і збереженої до нинішнього часу церкви.
—————
Девятиглавая Покровская церковь в Поддубцах недалеко от Луцка является достопримечательностью барочной архитектуры в Украине. Среди местного населения существует две легенды, связанные с образованием православного монастырского скита в лесу, где на многовековом дубе находилась чудотворная икона, и с построением на этом месте российской императрицей Екатериной ІІ каменных монастырских келий и сохраненной до нынешнего времени церкви.

Дальше еще есть

панорами/панорамы - https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/450434.html
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Тростянець. Свято-Троїцька оборонна церква/Наследие. Тростянец. Свято-Троикая церковь.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Про будівництво церкви Святої Трійці у селі Тростянець Ківерецького деканату Волинської єпархії збереглося обмаль інформації.
Клірові відомості Тростянецького храму за 1911 р. повідомляють, що «церковь построена в 1650 году тщанием неизвестно чьим». Ще одне джерело – «Справочная книга о приходах и монастырях Волынской епархии» за 1914 р.– відносить її будівництво до 1648 р.
—————
О строительстве церкви Святой Троицы в селе Тростянец Киверецкого деканата Волынской епархии сохранилось мало информации.
Клирые ведомости Тростянецкого храма за 1911 сообщают, что «церковь построена в 1650 году тщанием неизвестно чьим». Еще один источник - «Справочная книга о приходах и монастырях Волынской епархии» за 1914 г.- относит ее строительство в 1648 год.

Дальше еще естьну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Крехівский монастир. Погляд з небес /Наследие. Креховский монастырь. Взгляд с небес.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Засновниками Крехівського монастиря вважаються ченці Києво-Печерської Лаври Йоіл (†1638) та Сильвестр. Вони у 1590-х роках поселились у вирубаній в скелі печері за 12 км від м. Жовкви. З часом ченців стало більше, за підтримки магната Станіслава Жолкевського вони збудували неподалік від печери церкву св. Петра і Павла, пізніше церкву Преображення і Троїцьку церкву. Тут же було зведено дзвіницю та келії монахів. Обитель мала свою чудотворну ікону Богородиці, яку подарувала монахам львівська православна родина Красовських.
—————
Основателями Креховского монастыря считаются монахи Киево-Печерской Лавры Йоил († 1638) и Сильвестр. Они в 1590-х годах поселились в вырубленной в скале пещере в 12 км от г. Жовквы. Со временем монахов стало больше, при поддержке магната Станислава Жолкевского они построили неподалеку от пещеры церковь св. Петра и Павла, позже церковь Преображения и Троицкую церковь. Здесь же была возведена колокольня и кельи монахов. Обитель имела свою чудотворную икону Богородицы, которую подарила монахам львовская православная семья Красовский.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Луцьк. Замок Любарта. Частина 1/Наследие. Луцк. Замок Любарта. Часть 1.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Головна пам'ятка і гордість міста — Верхній замок, або Замок Любарта. Фортець такого рівня збереженності в Україні набереться лише з десяток, тому такою дивною видається завіса безвісності, яка почала розсіюватися над Любартовою твердинею лише в останні роки. Замка наче не існувало для радянських істориків: його й словом не згадано в фундаментальній «Історії Волині» (Михайлюк О.Г. та інші, Львів, 1988), йому присвячено лише кілька абзаців у «Історії Луцька» (Кичій І.В, Михайлюк О.Г, Львів, 1991). Дивно, адже саме ця твердиня охороняла віками столицю Волині і слугувала символом столичної влади.
Надто глибоко в передісторію Луцького замку заглиблюватися не будемо. Вистачить знати, що люди оселилися на цьому клаптику землі над Стиром в Х ст. Серед решток напівземлянок того часу археологи знайшли й сліди майстерні ювеліра.
—————
Главная достопримечательность и гордость города - Верхний замок, или Замок Любарта. Крепостей такого уровня сохранности в Украине наберется всего с десяток, поэтому такой странной кажется занавеса безвестности, которая начала рассеиваться над Любартовой твердыней только в последние годы. Замка будто не существовало для советских историков: его и словом не упомянуто в фундаментальной «Истории Волыни» (Михайлюк О. и другие, Львов, 1988), ему посвящено лишь несколько абзацев в «Истории Луцка» (Кичий И.В, Михайлюк А.Г, Львов, 1991). Странно, ведь именно эта твердыня охраняла веками столицу Волыни и служила символом столичной власти.
Слишком глубоко в предысторию Луцкого замка углубляться не будем. Хватит знать, что люди поселились на этом клочке земли над Стиром в Х в. Среди остатков полуземлянок тех пор археологи нашли и следы мастерской ювелира.


Дальше еще есть


частина друга/часть вторая

також дивимось панорами замку/Также смотрим панорамы замка
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Середпільці. Костел/Наследие. Середпольцы. Костел.


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...

На південній околиці села, недалеко колишніх колгоспних будівель, напроти залишків старого цвинтара можливо побачити на диво добре збережений костел, збудований в кінці 19 ст. або в першій третині 20 ст. Даних про нього просто ніде немає, ні коли він виник, ні під чиїм ім'ям був освячений.
—————
На южной окраине села, недалеко от бывших колхозных зданий, напротив остатков старого кладбища можно увидеть удивительно хорошо сохранившийся костел, построенный в конце 19 в. или в первой трети 20 в. Данных о нем просто нигде нет, ни когда он возник, ни под чьим именем был освящен.

Дальше еще есть
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Зірне. Маєток Малинських/Наследие. Зорное. Усадьба Малинских.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Історія населеного пункту Зірне починається в другій половині XIX століття. Саме тоді у спадок від одного з найбільших землевласників Волині Михайла Коржанівського переходять навколишні землі до Михайла Малинського, що був одружений на його близькій родичці. На території Березнівського району Малинський володів 18 тисячами десятин лісу і 700 десятинами орної землі. В 70-х роках XIX століття неподалік від Березного Михайло закладає новий маєток. Його назву пов'язують з ім’ям сина Зурена, що загинув в молодому віці. Ця назва закріпилось за новим маєтком, а потім і населеним пунктом перейменованим на Зірне.
—————
История населенного пункта Зорное начинается во второй половине XIX века. Именно тогда в наследство от одного из крупнейших землевладельцев Волыни Михаила Коржанивського переходят окрестные земли к Михаилу Малинському, который был женат на его близкой родственнице. На территории Березновского района Малинський владел 18 тысячами десятин леса и 700 десятинами пахотной земли. В 70-х годах XIX века неподалеку от Березного Михаил закладывает новое имение. Его название связывают с именем сына Зурена, погибшего в молодом возрасте. Это название закрепилось за новым имением, а затем и населенным пунктом переименованим в Зорное.

Дальше еще есть


Как раскопавший Золотые ворота археолог Кондрат Лохвицкий троллил чиновника. Историческая драма с элементами комедии в четырёх актах

Киев 1830-х годов напоминал большую площадку, куда со всех сторон стекались исследователи древностей в попытках отыскать памятники культуры и архитектуры. Город переживал археологический бум. Именно в этот период малоизвестный отставной чиновник, археолог-дилетант Кондрат Андреевич Лохвицкий, на седьмом десятке лет переехавший из Москвы в Киев, решил заняться раскопками Золотых ворот. А в хлебной яме у Андреевской церкви нашёл остатки деревянных конструкций, из которых соорудил нечто похожее на крест. Это творение он назвал крестом, установленным апостолом Андреем Первозванным.

О личности странного чудака, не входившего в научное сообщество и не обладавшего профессиональными знаниями в области археологии, известно лишь по его ранним мистическим "Запискам, самою истиною совести внушаемым, — для памяти". В них Кондрат Андреевич, анализируя свои сновидения, стремился увидеть в реальности то, что приходило ему во снах. Причём так настойчиво, что грань между реальностью и миром желаемым в сознании автора, кажется, просто отсутствует.

До наших дней дошли и более поздние его рукописи, связанные с археологией. По ним можно не только проследить культурный контекст археологических изысканий того времени, приведших к раскопкам Золотых ворот. Их можно назвать образцом "эпистолярного театра", разворачивающегося в десятках писем между отставным чиновником Кондратом Лохвицким и киевским генерал-губернатором В. В. Левашовым.
Читать дальше...Свернуть )
Претендуючи в 2004-2007 роках на відбудову Десятинної церкви, УПЦ КП активно апелювала до прикладу митрополита Петра Могили, вказуючи, що він не тільки провів розкопки, але й відбудував церкву.

Останні археологічні дослідження дозволяють повністю прояснити цей міф

До часів Петра Могили повністю зберігся південно-західний кут Десятинної церкви. Наприкінці XVI - на початку XVII ст. тильний отвір був закритий дерев'яною стіною, утворивши невелику каплицю, в якій, згідно з документом 1616 р., служили лише на свята. Саме цю стару дерев'яну стіну й розібрав Могила, замінивши її на нову цегляну.

"Церква Петра Могили" являла собою всього лише невелику частину давньоруського ремонту, зроблено за кілька десятиліть до Батия і міцнішого в порівнянні зі стінами Х ст., які рухнули 1240 р.


Митрополит Петро Могила не відбудував Десятинну церкву, а законсервував залишки давнього княжого храму. Малюнок ХІХ століття
Читать дальше...Свернуть )
Шістдесяті в Україні – особливий час, який залишив після себе величезну кількість матеріальних і духовних свідоцтв.

Час дисидентського руху і відродження інтересу до національної культури, час неофіційного мистецтва і підпільних виставок, час лібералізації (нехай вибіркової і короткочасної), що дало імпульс до оновлення всіх культурних сфер: кінематографа, літератури, архітектури, музики.

Сьогодні, коли потреба у перегляді історичного та культурного контекстів минулого країни актуальна як ніколи, шістдесяті сприймаються як якась точка відліку нашої сучасності. І тому так важливо знати, якими були ці роки.


+15Свернуть )
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Кристинопіль (Червоноград). Палац Потоцьких/Наследие. Кристинополь (Червоноград). Дворец.
Про цей палац проект вже розповідав раніше. Фото з землі та розповідь про нього можна переглянути тут. В весняній експедиції ми мали можливість, не зважаючи на злий вітер, познімати палац зверху...
----------
Об этом дворец проект уже рассказывал ранее. Фото с земли и рассказ о нем можно посмотреть здесь. В весенней экспедиции мы имели возможность, несмотря на злой ветер, поснимать дворец сверху ...Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина Стоянів. Костел Найсвятішого Серця Ісуса/Наследие. Стоянов. Костел Святейшего Сердца Иисуса
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...У маленькому містечку Стоянів розташувався католицький костел, який став центром уваги багатьох туристів і гостей міста. Гарний костел, названий на честь Найсвятішого Серця Ісуса, виконаний в стилі архітектури епохи Неоготики, про що свідчать характерні особливості в зовнішньому вигляді храму.
—————
В маленьком городке Стоянов расположился католический костел, который стал центром внимания многих туристов и гостей города. Красивый костел, названный в честь Святейшего Сердца Иисуса, выполнен в стиле зодчества эпохи Неоготики, о чем свидетельствуют характерные особенности во внешнем виде храма.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Журавники. Церква св. Дмитра/Наследие. Журавники. Церковь св. Дмитрия.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Цей храм не засвічений в літературі, ні в серйозній, ні в популярній, путівниковій. Є буквально лічені згадки, без докладної історії і, тим більше, без елементарного аналізу архітектури та найменших спроб визначити її контекст. Тим часом, пам'ятник навіть дуже цікавий, не просто так з'явився серед оточуючих його сільських церков традиційного українського типу.
—————
Этот храм не засвечен в литературе, ни в серьезной, ни в популярной, путеводительной. Есть буквально считанные упоминания, без подробной истории и, тем более, без элементарного анализа архитектуры и малейших попыток определить ее контекст. Между тем, памятник очень даже интересный, не просто так появившийся среди окружающих его сельских церквей традиционного украинского типа.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Гута. Костел-усипальниця Платер-Зиберга/Наследие. Гута. Костел-усыпальница Платер-Зиберга.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Декілька слів про село Гута. Розташоване за 8 км. на захід від зал. станції Сокаль, на схилах берегів безіменного потоку. Складається з двох частин: північна до війни називалася Мошків і була більшою за кількістю дворів від південної частини, яка носила назву Шмитків. Цікаво, що на поч. 1930-х рр. у Мошкові не було церкви. Єдиний храм був на західній околиці Шмиткова. Після встановлення радянської влади, назви цих сіл об`єднали в нейтральну для совєтів назву Гута. До села курсують маршрутки зі Сокаля та Червонограда.
—————
Несколько слов о селе Гута. Расположеное в 8 км. к западу от жд. станции Сокаль, на склонах берегов безымянного потока. Состоит из двух частей: северная до войни называлась Мошкив и была больше по количеству дворов от южной части, носившей название Шмиткив. Интересно, что в нач. 1930-х гг. в Мошкиве не было церкви. Единственный храм был на западной окраине Шмиткива. После установления советской власти, названия этих сел объединили в нейтральное для советов название Гута. В село курсируют маршрутки из Сокаля и Червонограда.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Київ. Спас на Берестове/Наследие. Киев. Спас на Берестове.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Про цей храм багато хто знає, деякі дещо чули, але далеко не всі в ньому побували. Ми з Вами і з допомогою журналу "Пам'яткі України" трохи пізніше зробимо екскурсію. Ну а поки дивимося дві панорами ...
----------
Об этом храме многие знают, некоторые кое что слышали, но очень немногие в нем побывали. Мы с Вами и с помощью журнала "Пам'яткі України" чуть позже совершим экскурсию. Ну а пока смотрим две панорамы...

Дальше еще есть
ну как то так =))

Метки:

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Затурці. Маєток Липинських/Наследие. Затурцы. Имение Липинских.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Маєток Липинських, за висловом останнього його власника Станіслава Липинського, "розташований над відвічним шляхом з Києва до Кракова". Земельна власність складала 710 га. Сама садиба (житловий будинок з подвір'ям, господарським двором, парком та фруктовим садом і городом) заснована над джерелами, які живлять витік річки Турії.
—————
Имение Липинских, по выражению последнего его владельца Станислава Липинского, "расположенj над вечным путем из Киева в Краков". Земельная собственность составляла 710 га. Сама усадьба (жилой дом с двором, хозяйственным двором, парком и фруктовым садом и огородом) основана над источниками, которые питают исток реки Турии.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Володимирець. Палац Красицького/Наследие. Владимирец. Дворец Красицкого.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...У тихому мальовничому куточку старого парку, серед столітніх дубів і високих акацій стоїть побудований в 18 столітті величний двоповерховий будинок з колонадою біля парадного входу. Садиба належала родині графа Ф. Красицького, спадкоємця роду герба Рогаля. Будівля мала багате зовнішнє оздоблення фасаду, виконане в стилі ампір. За Польщі тут була резиденція керуючого справами Володимирецького та Городецького спиртзаводів та сільськогосподарського виробництва. Після Другої світової війни в будинку розмістився дитячий будинок, потім контора колгоспу. Зараз палац знаходиться в аварійному стані.
—————
В тихом живописном уголке старого парка, среди столетних дубов и высоких акаций стоит построенный в 18 веке величественный двухэтажный дом с колоннадой у парадного входа. Усадьба принадлежала семье графа Ф. Красицкого, наследника рода герба Рогаля. Здание имело богатое внешнее убранство фасада, выполненное в стиле ампир. При Польше здесь была резиденция управляющего делами Владимирецкого и Городецкого спиртзаводов и сельскохозяйственного производства. После Второй мировой войны в здании разместился детский дом, затем контора колхоза. Сейчас дворец находится в аварийном состоянии.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Моквин. Костел/Наследие. Моквин. Костел.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Селище Моквин (в 1962 – 1991 роках – Першотравневе) відноситься до Березнівського району Рівненської області. Цікавий Моквин тим, що в ньому знаходився палац польських шляхтичів Валевських, який на превеликий жаль не зберігся і цікавий католицький костел. Костел залишився, хоча й не діє, але саме його залишки можуть привернути увагу туристів, які прямують з траси Рівне-Сарни через Моквин до найкрасивішого замку Рівненщині в селі Губків.
—————
Поселок Моквин (в 1962 - 1991 годах - Первомайское) относится к Березнивского района Ровенской области. Интересный Моквин тем, что в нем находился дворец польских шляхтичей Валевских, который к сожалению не сохранился и интересный католический костел. Костел остался, хотя и не действует, но именно его остатки могут привлечь внимание туристов, следующих с трассы Ровно-Сарны через Моквин к красивого замка Ровенской в селе Губков.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Невірків. Домініканский костел/Наследие. Невирков. Доминиканский костел.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Якщо відхилитися з гарної рівненської траси на жахливу стару сошу, можна побачити остов старого, майже 200-літнього ампірного храму, який все ще стоїть в селі неподалік від ставу. Видно його здаля: кам'яна махіна царює над одноманітним сільським пейзажем королем в екзилі, колосом на підбитих глиняних ногах. Найлогічніше відвідувати це місце оптом з Великими Межирічами - до маєтку Стецьких всього 4 кілометри.
—————
Если отклониться с хорошей ровенской трассы на ужасную старую сошу, можно увидеть остов старого, почти 200-летнего ампирного храма, который все еще стоит в деревне недалеко от пруда. Видно его издалека: каменная махина царствует над однообразным сельским пейзажем королем в изгнании, колоссом на подбитых глиняных ногах. Логичнее посещать это место оптом с Великими Междуречья - в имение Стецких всего 4 километра.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Великі Межирічі. Палац Стецьких/Наследие. Большие Межиричи. Дворец Стецких.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Продовжим нашу розповідь про Межирічі…
Отже, з 1773 року власником села став Ян Казімеж Стецький, який у 1793—1800 роках збудував тут власний маєток. Існують дві точки зору, яким чином Стецький отримав маєток. За першою, він придбав його від Францішека Фердинанда Любомирського, за другою — виграв у карти в пана Яблоновського.
—————
Продолжим наш рассказ о Межиричах ...
Итак, с 1773 года владельцем села стал Ян Казимеж Стецкий, который в 1793-1800 годах построил здесь собственное имение. Существуют две точки зрения, каким образом Стецкий получил имение. По первой, он приобрел его от Францишека Фердинанда Любомирского, по второй - выиграл в карты у господина Яблоновского.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Великі Межирічі. Коcтел св. Антонія/Наследие. Большие Межиричи. Костел св. Антония.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...В історичних документах цей населений пункт вперше згадується під 1544 роком - як власність князів Корецьких. На початку XVII століття Корецькі навіть збудували тут замок, оточений високими земляними валами, який, на жаль, не протримався до наших часів.
----------
В исторических документах этот населенный пункт впервые упоминается под 1544 годом - как собственность князей Корецких. В начале XVII века Корецкие даже построили здесь замок, окруженный высокими земляными валами, который, к сожалению, не продержался до наших дней.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Profile

ua_archi
Україна. Архітектура. Історія.

Latest Month

Ноябрь 2017
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Метки

Page Summary

Syndicate

RSS Atom
Разработано LiveJournal.com
Designed by heiheneikko