?

Log in

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Висічка. Замок/Наследие. Высечка. Замок.
Висічка / Высичка / Высечка / Wysuczka.Село в трьох кілометрах на південь від Борщова. Принаймні, так стверджують карти. Насправді кілометрів з 4 буде - причому по будь-якому з двої існуючих шляхів. На вибір польова дорога, що починається за Верхняківцями, або через Борщів, а потім повз здоровезний став, на якому водяться чорні чаплі та догори до замку. В принципі, близько першої години у Висічку ходить жовтий автобусик, але набивається туди стільки народу, що задоволення від їзди ви не отримаєте. 
Надзвичайно мальовничі місця тут: вкриті лісами пагорби, Нічлава, озера... Хвилююче-хвилястий рельєф околиці найкраще роздивлятися з замокової гори - біля руїни костелу або поруч зі збереженим фрагментом східного муру.
-----------------
Село в трех километрах к югу от Борщева. По крайней мере, так утверждают карты. На самом деле километра с 4 будет - причем по любому из двух существующих маршрутов. На выбор полевая дорога, которая начинается за Верхняковцами, или через Борщев, а затем мимо здоровенного водоема, на котором водятся черные цапли, и наверх к замку. В принципе, примерно в полдень в Высечку ходит желтый автобусик, но набивается туда столько народу, что удовольствие от езды вы не получите.
Очень живописные места здесь: покрытые лесами холмы, Ничлава, озера ... Волнующе-волнистый рельеф окраины лучше рассматривать с замковой горы - около руины костела или рядом с сохраненным фрагментом восточной стены.

Дальше еще есть
ну как то так =))


Мурований Микільський собор на Печерах був однією з найвизначніших пам’яток сакральної архітектури старого Києва. Як і багато інших храмів, він був знищений у 30-ті роки, тож тепер на його місці знаходиться готель «Салют» і Київський Палац дітей та юнацтва.

Далі пропонуємо вашій увазі статтю мистецтвознавця Олекси Повстенка (1902-1973), присвячену складній історії собору. Текст є передруком з універсального ілюстрованого місячника «Нові дні» (Торонто, Рік VII. Липень/серпень 1956. Ч. 78/79). Стиль і правопис автора збережено.

+8Свернуть )
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Старокостянтинів. Замок. Частина 1/Наследие. Староконстантинов. Замок. Часть 1.

Цікаве місто Старокостянтинів. Чемпіон з кількості води, здається: ніде її стільки в середмісті немає, як тут. Тут є декілька особливо цікавих пам'яток, що дожили до наших днів. Роки не були милосердні до них, але вони вибороли право на існування у часу та природи. Одне з них - замок князів Острозьких. Був я тут два рази зі зйомкою, у 2013 та 2016 роках.
Це головна особливість міста. Так як міський пляж розташовано відразу біля замкових стін, можна хвалитися купанням біля замку. Особливо мальовнича прибита до верби табличка-стріла "Місце купання дітей".
-------------
Интересное место Староконстантинов. Чемпион по количеству воды, кажется: нигде ее столько в центре нет, как тут. Тут есть несколько особо интересных достопримечательностей, которые дожили до наших дней. Годы не были милосердны к ним, но они смогли завоевать право на существование у времени и природы. Одно из них - замок князей Острожских. Был я тут два раза со съемкой, в 2013 і 2016 годах.
Это главная достопримечательность города. Так как городской пляж расположен сразу у замковых стен, можно хвастаться купанием у замка. Особенно живописна прибитая к иве табличка-стрела "Место купания детей".Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Старе Село. Замок. Частина 2/Наследие. Старое Село. Замок. Часть 2. Взгляд с небес +.


Друга частина розповіді про замок у Старому Селі, це два погляди на сам замок: погляду з небес і погляду з глибини минулого століття.../
Вторая часть рассказа о замке в Старом Селе, это два взгляда на сам замок: взгляда с небес и взгляда из глубины прошлого столетия...

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Старе Село. Замок. Частина 1/Наследие. Старое Село. Замок. Часть 1.


Замок попри колію.
Зазвичай це буває так. За вікном потягу тягнуться околиці Львова, потім пропливають два-три села. Люди у вагоні вже розташувалися, познайомилися і йде неспішна розмова. Аж раптом загальний шум їх розмов змінюється хвилинною тишею. Погляди спрямовані у вікно, за яким — в кількох метрах від колії, зовсім поруч — повільно з’являються старезні фортечні стіни.
Це — Старе Село. І нехай сусіди по купе, провівши поглядами розвалини, знову починають бідкатися цінами на цукор, а ми вийдемо на зруйнованій станції і попрямуємо до замку.
--------------------
Замок невзирая на колею.
Обычно это бывает так. За окном поезда тянутся окраины Львова, потом проплывают два-три села. Люди в вагоне уже расположились, познакомились и идет неспешный разговор. И вдруг общий шум их разговоров изменяется минутной тишиной. Взгляды направлены в окно, за которым - в нескольких метрах от колеи, совсем рядом - медленно появляются древние крепостные стены.
Это - Старое Село. И пусть соседи по купе, проведя взглядами развалины, опять начинают жаловаться ценами на сахар, а мы выйдем на разрушенной станции и направимся к замку.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Сніжна. Садиба Любовідзських-Залеских/Наследие. Снежная. Усадьба Любовидзських-Залеских.
Стаття заснована на розповіді Сергія Котелко про Сніжну, відвідану ним 30.09.2009 і моїх фото 30.06.2015/
Статья основана на рассказе Сергея Котелко о Снежной, посещенной им 30.09.2009 и моих фото 30.06.2015.Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Коропець. Палац Бадені. Частина 2/Наследие. Коропец. Дворец Бадени. Часть 2.


До цього часу дожили деякі елементи внутрішнього оздоблення палацу, але колишній овальний бальний зал, прикрашений панелями темного дуба, вже не має портретів польських королів, які переховували верхню частину стін в три ряди. Це були копії, виконані Марселем Машковським з відомих робіт Яна Матейка. Не дарма бальний зал називався також "королівським". Поруч з королівським залом розміщувалися їдальня, бібліотека і каплиця, яка мала вихід назовні. Поруч тягнулися житлові приміщення.
----------
До нашего времени дожили некоторые элементы внутреннего убранства дворца, но бывший овальный бальный зал, украшенный панелями темного дуба, уже не имеет портретов польских королей, которые укрывали верхнюю часть стен в три ряда. Это были копии, выполненные Марселем Машковским с известных работ Яна Матейко. Не зря бальный зал назывался также "королевским". Рядом с королевским залом размещались столовая, библиотека и часовня, которая имела выход наружу. Рядом тянулись жилые помещения.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Коропець. Палац Бадені. Частина 1/Наследие. Коропец. Дворец Бадени. Часть 1.


Коропецький палац (палац графа Бадені) - палац Станіслава Бадені в с. Коропець. Граф Бадені звів його, перебудувавши древній палац Мисловских. Проект палацу розробляли віденські архітектори, масштабні роботи по розбудові резиденції тривали з 1893 по 1906 рік.
------------------
Коропецкий дворец (дворец графа Бадени) - дворец Станислава Бадени в с.Коропец. Граф Бадени возвел его, перестроив древний дворец Мисловских. Проект дворца разрабатывали венские архитекторы, масштабные работы по перестройке резиденции продолжались с 1893 по 1906 год.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Орнамент - символ часу

Оригинал взят у ne_znaiko в Орнамент - символ часу


  Цей будинок був збудований в 1910 році. Пам`ятка українського модерну в Харкові зазнала багато пригод за своє життя. Попри все, вона досі зберігає рештки краси, яка здатна говорити до нас, і яку ще можна відновити.

Передмова про український модерн: http://ne-znaiko.livejournal.com/450188.html


даліСвернуть )


Все архитекторы ошибаются. Ошибки лучших из них становятся достопримечательностями, как Дом с химерами Владислава Городецкого в Киеве. Мимо проходят основные туристические маршруты, но доступ внутрь серьезно ограничен, поскольку здание занимает департамент протокола президента Украины.

В конце XIX века Киев ощутил наконец последствия индустриализации. Российская империя богатела, но богатства теперь доставались новым людям. Помещиков с их поместьями и наследственную аристократию затмили вышедшие из низов промышленники и финансисты. Они по-другому зарабатывали и по-другому тратили деньги. Созданный буржуазией спрос на недвижимость для жилья и инвестиций спровоцировал строительный бум 1890-х — 1900-х годов.

Среди архитекторов того времени не оказалось великих. Спустя 100 лет наиболее известно имя Владислава Городецкого, место которому в истории сохранил помпезный, обруганный критиками, неудачный с инженерной точки зрения «Дом с химерами». Большинство адресованных ему упреков звучат очень современно и до сих пор применяются по отношению к громким строительным проектам.


+17Свернуть )


Цілющі властивості трускавецьких мінеральних вод та чудодійні природні лікувальні фактори Трускавця привертали увагу величезної кількості бажаючих оздоровлюватися на курорті, що в свою чергу потребувало забезпечення цих людей комфортним житлом, умовами для відпочинку та прогулянок. Курортна влада (Спілка власників) сама вже була не в змозі забезпечити необхідним житлом бажаючих лікуватися та відпочивати на курорті, тому до будівництва курортних помешкань залучали приватних осіб, які мали змогу і бажання займатися цим бізнесом.

А таких людей в Трускавці виявилося немало, було серед них і багато приїжджої публіки, особливо євреїв, що збудували свої маєтки по Головній вулиці курорту (суч. майд. Кобзаря) в другій половині ХІХ ст. – зокрема вілли «Гигія», «Ядвінувка», будинок Бахмана, що не збереглися на сьогодні.
+15Свернуть )
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Сутківці. Замок/Наследие. Сутковцы. Замок.
нагадую, по кліку дивимося великі картинки/напоминаю, по клику смотрим большие картинки...ЗАМОК, XIV-XVII ст. Розташований на довгастому пологом мисі, відділеному від височини, займаної селом, долиною струмка.
У середині XIV ст. на замковому пагорбі існувало Мисове городище, укріплене з північно-західного боку кам'яною оборонною стіною. У другій половині XV ст. на північний захід від нього було розпочато будівництво регулярного баштового замку - одної з опорних точок південної оборонної лінії на шляху вторгнення в південноруські землі татарських полчищ. Стародавня стіна XIV в. стала основою південно-східної оборонної стіни замку.
--------------------
ЗАМОК, XIV-XVII вв. Расположен на продолговатом пологом мысу, отделенном от возвышенности, занимаемой селом, долиной ручья.
В середине XIV в. на замковом холме существовало мысовое городище, укрепленное с северо-западной стороны каменной оборонительной стеной. Во второй половине XV в. к северо-западу от него было начато строительство регулярного башенного замка - одной из опорных точек южной оборонительной линии на пути вторжения в южнорусские земли татарских полчищ. Древняя стена XIV в. стала основой юго-восточной оборонительной стены замка.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Миколаївська церква — пам'ятка архітектури національного значення. Розташовується у селі Данилово Хустського району Закарпатської області. Охоронний номер — 214/1 згідно постанови від 24 серпня 1963 року. Відноситься до типу культових споруд. Друга відома назва, яка вживається — храм Святого Миколая Чудотворця. Споруда належить Українській Греко-Католицькій Церкві.


+9Свернуть )
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Лужани. Свято-Вознесенський храм/Наследие. Лужаны. Свято-Вознесенский храм.


Свято-Вознесенський храм з унікальним стінним розписом на 150 років давніший, ніж вважалося досі. Церква Вознесіння є найпростішим видом мурованого тридольного безкупольного храму хатнього типу, типового для Буковини та Молдавії часів середньовіччя. Складається з побудованого пізніше бабинця, прямокутної нави, яка має однакову ширину з бабинцем, та гранчастої апсиди. Завдяки своїм мініатюрним розмірам та простоті очевидним є її схожість з дерев’яними храмами-хатами, що були раніше розповсюджені на Буковині.
----------
Свято-Вознесенский храм с уникальной стенной росписью на 150 лет древнее, чем считалось до сих пор. Церковь Вознесения является простейшим видом каменного трехдольного безкупольного храма домашнего типа, типичного для Буковины и Молдавии времен средневековья. Состоит из построенного позже притвора, прямоугольной нави, которая имеет одинаковую ширину с притвором, и граненой апсиды. Благодаря своим миниатюрным размерам и простоте очевидно ее сходство с деревянными храмами-хатами, ранее распространенными на Буковине.

Дальше еще есть
ну как то так =))
Цього разу ми віртуально подорожували по всіх закутках України у пошуках найкрасивіших замкових руїн. Ми враховували мальовничі краєвиди навколо та розміри самих руїн, щоб і справді було що глянути. В Україні існують й інші руїни, але вони дещо менше нас зацікавили та привабили.

Бучацький замок


Бучацький замок — пам'ятка архітектури всеукраїнського значення, розташований у місті Бучач, Тернопільської області поблизу вулиці Замкової на помітному підвищенні.

Замок був побудований у XIV ст., бо цим часом датують знайдені під мурами фрагменти готичних колон та капітелей.

Замок багато разів руйнувався і потім відбудовувався. Особливо часто проходив процес руйнації та відбудови в XVI ст. через часті татарські, рідше турецькі, молдавські напади.
+16Свернуть )


https://youtu.be/golCbAn3dg0

Дворец Лянцкоронских - памятник архитектуры XVIII-XIX веков, заложенный 1704 Жевускими на месте замка, перестроенный в 1874-1903 за счет владельца Кароля Лянцкоронского. Среди гостей усадьбы был художник Яцек Мальчевский. Для художника владельцы построили в усадьбе художественную мастерскую.

Читать дальше...Свернуть )

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Довге. Оборонний палац-замок/Наследие. Долгое. Оборонный дворец-замок.


Тип споруди: пристосований до оборони палац, побудований на місці замку (?)
--------------
Тип сооружения: приспособленный к обороне дворец, построенный на месте замка (?)

Дальше еще есть
ну как то так =))
Напоминаю, продлится выставка до конца феврале 2017 г. каждый день.
Милости прошу! :)Анонс виставки "Улюбленець долі чи її Творець? Архітектор Павло Альошин (1881-1961)"

1 грудня 2016 року в музеї «Будинок митрополита» Національного заповідника «Софія Київська» відкриється виставка, присвячена 135-річчю від дня народження та 55-річчю від дня смерті видатного українського архітектора, метра української архітектури Павла Федотовича Альошина.
Читать дальше...Свернуть )
Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Кристінопіль. Церква Св. Юра/Наследие. Кристинополь (Червоноград). Церковь Св. Юра.


Ченці-василіани з'явилися в Кристинополі ще на запрошення Франціска-Сілезія Потоцького, у 1764 році, а магнат невдовзі (ще на різдво того самого 1764 року) збудував для них церкву св. Юра та монастир. (Ймовірно, дерев'яні?)
Сюди переїхали ще й чотири ченці з сусіднього Волсвинського монастиря разом зі своїм настоятелем Теодозієм Грегоровичем. Отець одночасно виконував ще й обов'язки пароха містечка.
----------
Монахи-василиане появились в Кристинополе еще по приглашению Франциска-Силезия Потоцкого, в 1764 году, а вскоре магнат (еще на рождество того же 1764 г.) построил для них церковь св. Юра и монастырь. (Вероятно, деревянные?)
Сюда переехали еще и четыре монаха из соседнего Волсвинського монастыря вместе со своим настоятелем Феодосием Грегоровичем. Отец одновременно исполнял еще и обязанности священника города.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Profile

ua_archi
Україна. Архітектура. Історія.

Latest Month

Февраль 2017
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Метки

Page Summary

Syndicate

RSS Atom
Разработано LiveJournal.com
Designed by heiheneikko