Tags: Житомирская область

Познакомиться бы с Терещенко...

Многие слышали о Федоре Артемьевиче Терещенко - миллионере-сахарозаводчике, гласном киевской городской думы, да и вообще человеке более чем влиятельном. Его сын, Федор Федорович Терещенко, был авиаконструктором, на заводе которого работал знаменитый Игорь Сикорский. Дочери Федора Артемьевича вышли замуж за людей влиятельных, усадьбы графиню Уварову помнят и сегодня. Ее усадьбы неплохо сохранились  и мы в них уже бывали. Сам Терещенко-отец имел обширные владения, с его усадьбами в Червоном и Андрушевке мы тоже успели познакомиться. А на этот раз мы поехали в Дениши Житомирской области, ведь здесь имеются остатки еще одной усадьбы сахарозаводчика.

Collapse )

Исчезающий рай

Волей случая мы попали в село с романтическим названием Райгородок. Находится оно в Житомирской области и названо так было явно давно… В селе этом до конца ХIX века существовал старый дворец, который в 1887 по приказу нового владельца земель Мечислава Мазараки был разрушен и на его месте построен новый.

Collapse )

Исчезающий рай

Волей случая мы попали в село с романтическим названием Райгородок. Находится оно в Житомирской области и названо так было явно давно… В селе этом до конца ХIX века существовал старый дворец, который в 1887 по приказу нового владельца земель Мечислава Мазараки был разрушен и на его месте построен новый.

Collapse )

Наследие. Первые Бровки. Усадьба Сцибор-Рыльских/Спадщина. Перші Бровки. Садиба Сцибор-Рильских.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Первые Бровки. Усадьба Сцибор-Рыльских/Спадщина. Перші Бровки. Садиба Сцибор-Рильских.


Історія:
Під час правління польського короля Сигізмунда III село було колонізоване польською шляхтою. Воно було власністю князів Любомирських, а потім Рогозинських. Починаючи з 18 століття, селом, яке входило до Сквирського повіту, володів рід Сцібор-Рильських. Село мало власну церкву та вітряний млин.
—————
История:
Во время правления польского короля Сигизмунда III село было колонизировано польской шляхтой. Оно было собственностью князей Любомирских, а затем Рогозинский. Начиная с 18 века, селом, которое входило в состав Сквирского уезда, владел род Сцибор-Рыльских. Село имело свои церковь и ветряную мельницу.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Наследие. Овруч. Церковь Св. Василия Великого/Спадщина. Овруч. Церква Св. Василя Великого.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Овруч. Церковь Св. Василия Великого/Спадщина. Овруч. Церква Св. Василя Великого.
Оригинал взят у alexjourba в Церковь Василия Великого в Овруче


1. Вид на храм і монастирський комплекс з південного заходу/Вид на храм и монастырский комплекс с юго-запада


Василівську церкву в Овручі, датуємую 1190 роком і відновлену в 1907-1911 роках А. В. Щусєвим я хотів побачити з того моменту, як вже майже 3 роки тому розбирався в походженні трилопатевих храмів - Василівська церква приписується Петру-Мілонегу, одному з винахідників ( легендарних чи ні, ніхто не знає) цього типу храмів.
----------
Васильевскую церковь в Овруче, датирующуюся 1190 годом и восстановленную в 1907-1911 годах А.В.Щусевым я хотел увидеть с того момента, как уже почти 3 года назад разбирался в происхождении трехлопастных храмов - Васильевская церковь приписывается Петру-Милонегу, одному из изобретателей (легендарных или нет, никто не знает) этого типа храмов.


14 червня 2013 роки я опинився в Овручі та оглянув храм досить докладно. Він справляє величезне враження, имхо, перш за все своєю архітектурою і тим, як акуратно і талановито Щусєв підняв її з руїн. Внутрішні ж розписи, авторства А.П.Блазнова, а в південній вежі і К.С.Петрова-Водкіна дуже потужні, але настільки ж і своєрідні - і, на мій погляд, не схожі ні на розписи Спас-Нередіци в Новгороді ні на розпису Володимирського собору в Києві. Це щось абсолютно з 20 століття. На жаль, зйомка всередині "витягнута" і передача кольору страждає, але загальне враження, на мій погляд, скласти можна.
----------
14 июня 2013 года я оказался в Овруче и осмотрел храм довольно подробно. Он производит огромное впечатление, имхо, прежде всего своей архитектурой и тем, как аккуратно и талантливо Щусев поднял ее из руин. Внутренние же росписи, авторства А.П.Блазнова, а в южной башне и К.С.Петрова-Водкина очень мощны, но настолько же и своеобразны - и, на мой взгляд, не похожи ни на росписи Спас-Нередицы в Новгороде ни на росписи Владимирского собора в Киеве. Это нечто абсолютно из 20 века. К сожалению, съемка внутри "вытянута" и цветопередача страдает, но общее впечатление, на мой взгляд, составить можно.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Наследие. Старая Котельня. Костел Св.Антония Падуанского/Спадщина. Стара Котельня. Костел.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Старая Котельня. Костел Св.Антония Падуанского/Спадщина. Стара Котельня. Костел.


Стара Котельня це невелике село в Житомирській області має досить давню історію, хоча зараз воно є, на жаль, звичайною глушхотінню. Стара Котельня знаходиться недалеко від Андрушівки, і заїхати сюди по дорозі цілком можна. У всякому разі, жаліти вам навряд чи доведеться, так як види тут досить гарні, і є архітектурна пам'ятка - костел святого Антонія Падуанського. До речі, якщо зараз Стара Котельня знаходиться в Андрушівському районі, то раніше все було навпаки - Андрушівка була селом, приписаним до містечка Котельниці. Ось такі фортелі, буває, викидає історія.
————————————————
Стара Котельня єто небольшое село в Житомирской области имеет довольно древнюю историю, хотя сейчас оно является, увы, совершенным захолустьем.  Старая Котельня находится недалеко от Андрушевки, и заехать сюда по дороге вполне можно. Во всяком случае, жалеть вам вряд ли придется, так как виды здесь довольно красивые, и есть архитектурная достопримечательность – костел святого Антония Падуанского.  Кстати, если сейчас Старая Котельня находится в Андрушевском районе, то ранее все было наоборот – Андрушевка была селом, приписанным к городку Котельнице. Вот такие фортели, бывает, выкидывает история.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Наследие. Рогачи. Усадьба Корницких/Спадщина. Рогачі. Садиба Корницьких.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Рогачи. Усадьба Корницких/Спадщина. Рогачі. Садиба Корницьких.


У селі Рогачі маєток Корницьких розташован далеко від основних транспортних туристичних шляхів, на кордоні Вінницької та Житомирської областей. Однак чудовий класичний палац Карницького привертає увагу туристів і змушує пройти шлях до такої чарівною пам'ятки, не дивлячись на те, що необхідно подолати близько 10 кілометрів, які відділяють село від районного центру Ружин.
————————————————
В селе Рогачи имение Карницких расположено далековато от основных транспортных туристических путей, на границе Винницкой и Житомирской областей. Однако великолепный классический дворец Карницкого привлекает внимание туристов и заставляет проделать путь к такой неотразимой достопримечательности, не смотря на то, что необходимо преодолеть около 10 километров, отделяющих село от районного центра Ружин.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Наследие. Любар. Костел Св. Михаила и Доминика/Спадщина. Любар. Костел Св. Михайла і Домініка.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Любар. Костел Св. Михаила и Доминика/Спадщина. Любар. Костел Св. Михайла і Домініка.


Не можна говорити про історію Любарського костелу не згадавши спершу хоча б в декілька словах історію самого міста, котрі так тісно пов'язані між собою. Отже Любар, містечко Звягільського, тобто Новоград-Волинського повіту, мальовничо розташоване над берегом річки Случ, було засноване десь приблизно в роках 1340 - 1382 князем Любартом Гедиміновичем.
—————
Нельзя говорить об истории Любарского костела не упомянув сначала хотя бы в несколько словах историю самого города, которые так тесно связаны между собой. Отже Любар, городок Звягильского, то есть Новоград-Волынского уезда, живописно расположенный на берегу реки Случ, был основан где-то примерно в годах 1340 - 1382 князем Любартом Гедиминовичи.

Дальше еще есть
ну как то так))

Наследие. Райгородок. Усадьба Мазараки/Спадщина. Райгородок. Садиба Мазаракі.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Райгородок. Усадьба Мазараки/Спадщина. Райгородок. Садиба Мазаракі.


Райгородок – село Бердичівського району, Житомирської області розташоване на Придніпровській височині. Знаходиться в 19 кілометр на захід від Бердичева. Дістатися сюди громадським транспортом доволі просто: село знаходиться на трасі, яка веде з Бердичева на Хмільник, і автобуси тут їздять досить часто. Про місцезнаходження маєтку краще запитати місцевих мешканців: з дороги палац не видно.
——————————
Райгородок - село Бердичевского района, Житомирской области находится на Приднепровской возвышенности. Находится в 19 километрах к западу от Бердичева. Добраться сюда общественным транспортом довольно просто: село находится на трассе, ведущей из Бердичева Хмельник, и автобусы здесь ездят довольно часто. О местонахождении имения лучше спросить местных жителей: с дороги дворец не видно.

Дальше еще есть. ТРАФФИК!!!
ну как то так =))