Tags: башня

Спадщина. Крехівский монастир. Погляд з небес /Наследие. Креховский монастырь. Взгляд с небес.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Крехівский монастир. Погляд з небес /Наследие. Креховский монастырь. Взгляд с небес.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Засновниками Крехівського монастиря вважаються ченці Києво-Печерської Лаври Йоіл (†1638) та Сильвестр. Вони у 1590-х роках поселились у вирубаній в скелі печері за 12 км від м. Жовкви. З часом ченців стало більше, за підтримки магната Станіслава Жолкевського вони збудували неподалік від печери церкву св. Петра і Павла, пізніше церкву Преображення і Троїцьку церкву. Тут же було зведено дзвіницю та келії монахів. Обитель мала свою чудотворну ікону Богородиці, яку подарувала монахам львівська православна родина Красовських.
—————
Основателями Креховского монастыря считаются монахи Киево-Печерской Лавры Йоил († 1638) и Сильвестр. Они в 1590-х годах поселились в вырубленной в скале пещере в 12 км от г. Жовквы. Со временем монахов стало больше, при поддержке магната Станислава Жолкевского они построили неподалеку от пещеры церковь св. Петра и Павла, позже церковь Преображения и Троицкую церковь. Здесь же была возведена колокольня и кельи монахов. Обитель имела свою чудотворную икону Богородицы, которую подарила монахам львовская православная семья Красовский.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Спадщина. Острог. Луцька брама/Наследие. Острог. Луцкая башня.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Острог. Луцька брама/Наследие. Острог. Луцкая башня.


ЛУЦЬКА НАДБРАМНА ВЕЖА, друга половина XV - початок XVI ст. — пам'ятка оборонної архітектури в місті Острог. Рідкісний зразок оборонної споруди — барбакана. Поряд з Татарською брамою демонстрували велич і поважний статус столиці Острожчини. Автор проекту — архітектор Якуб Мадлайн.
—————
ЛУЦКАЯ НАДВРАТНАЯ БАШНЯ, вторая половина XV - начало XVI в. - Памятник оборонной архитектуры в городе Острог. Редкий образец оборонительного сооружения - барбакана. Наряду с Татарской воротами демонстрировали величие и почтенный статус столицы Острожчины. Автор проекта - архитектор Якуб Мадлайн.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Спадщина. Новосілка. Замок/Наследие. Новосёлка. Замок.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Новосілка. Замок/Наследие. Новосёлка. Замок.


Новосілка лежить якраз на шляху між замком у Висічці і старовинним храмом в Касперівцях. Мальовнича траса з вкрай поганим дорожнім покриттям зміїться між подільськими селами і високими берегами річок, бузьки в гніздах проводжають тебе здивованими поглядами, обабіч дороги розвалюються потихеньку костели, що так масово виростали тут між 1919 та 1939 р.
—————
Новоселка лежит как раз на пути между замком в Высечке и старинным храмом в Касперовцах. Живописная трасса с очень плохим дорожным покрытием змеится между подольскими селами и высокими берегами рек, аисты в гнездах провожают тебя удивленными взглядами, вдоль дороги разваливаются потихоньку костелы, что так массово вырастали здесь между 1919 и 1939 годах.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Спадщина. Озеняри. Замок якого не було?/Наследие. Озеряны. Замок которого не было?

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Озеняри. Замок якого не було?/Наследие. Озеряны. Замок которого не было?


Якщо ви поставите собі за мету знайти інформацію про замок в цьому селі, то цілий ряд ресурсів вам послужливо підкажуть, що так, замок там був. І начебто немає приводу для сумнівів, адже зберігся вагомий доказ - вежа цього замку, правда, грунтовно зруйнована.
---------------
Если вы зададитесь целью найти информацию о замке в этом селе, то целый ряд ресурсов вам услужливо подскажут, что да, замок там был. И вроде нет повода для сомнений, ведь сохранилось весомое доказательство – башня этого замка, правда, основательно разрушенная.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Наследие. Сатанов. Городские ворота/Спадщина. Сатанів. Міські ворота.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Сатанов. Городские ворота/Спадщина. Сатанів. Міські ворота.


МІСЬКІ ВОРОТА, XV - XVI ст., 1724 р. Розташовані в південній частині селища недалеко від пологої лівобережної смуги, в місці злиття р. Збруч з безіменним струмком. Закладені на місці стародавнього південного в'їзду в місто. У XVI ст. перебудовані і увійшли в загальну систему оборонних стін міста, з'єднавшись з замком. У другій половині XVII ст. пошкоджені. У 1724 році відновлені з надбудовою зубчастим декоративним парапетом на білокам'яних консолях.
—————
ГОРОДСКИЕ ВОРОТА, XV – XVI вв., 1724 г. Расположены в южной части поселка недалеко от пологой левобережной полосы, в месте слияния р. Збруч с безымянным ручьем. Заложены на месте древнего южного въезда в город. В XVI в. перестроены и вошли в общую систему оборонительных стен города, соединившись с замком. Во второй половине XVII в. повреждены. В 1724 г. восстановлены с надстройкой зубчатым декоративным парапетом на белокаменных консолях.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Наследие. Кривче. Замок/Спадщина. Кривче. Замок.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Кривче. Замок/Спадщина. Кривче. Замок.


Важливим етапом розвитку села Оплакане (Кривче) було будівництво оборонного замку на верху гори, та поступове заселення прилеглих територій житловими поселеннями.
——————————
Важным этапом развития села Оплакане (Кривче) было строительство оборонного замка на вершине горы, и постепенное заселение прилегающих территорий жилыми поселениями.

нагадую, по кліку дивимося велику картинку/напоминаю, по клику смотрим большую картинку...

Дальше еще есть
ну как то так =))

Наследие. Зиньков. Замок/Спадщина. Зіньків. Замок.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Зиньков. Замок/Спадщина. Зіньків. Замок.


Село Зіньків знаходиться приблизно в 65 км від Кам'янця-Подільського на річці Ушиця.
Перша згадка в літописах про це поселення датується 1404 роком у зв'язку з передачею королем Ягайло села Зіньків Петру Шафранцеву. У 1431 році Зіньків знову був переданий іншому власнику. Ним став Петро Одровонж.
----------
Село Зиньков находится примерно в 65 км от Каменец-Подольского на реке Ушица.
Первое упоминание в летописях об этом поселении датируется 1404 годом в связи с передачей королем Ягайло села Зиньков Петру Шафранцеву. В 1431 г. Зиньков снова был передан другому владельцу. Им стал Петр Одровонж.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Наследие. Староконстантинов. Оборонная башня/Спадщина. Старокостянтинів. Погляд з небес.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Староконстантинов. Оборонная башня/Спадщина. Старокостянтинів. Погляд з небес.


Дальше еще есть

також до Вашої уваги стаття 2015 року зі світлинами з землі, зробленими в 2014 році/также к Вашему вниманию статья 2015 года с фотографиями с земли, сделанными в 2014 году - Наследие. Староконстантинов. Доминиканский монастырь и оборонная башня.
ну как то так =))

Наследие. Староконстантинов. Башня. Взляд с небес. Анонс/Спадщина. Старокостянтинів. Вежа. Анонс.

Наследие. Шаргород. Башня и валы.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Шаргород. Башня и валы.
Этой статьей открывается цикл из четырех повествований о Шаргороде: Башне и валах, остатках укреплений городка, оборонной синагоге, костеле и Николаевском монастыре. Сегодня мы говорим о Башне и валах.

Немного истории...


Collapse )