Tags: дворец

Где жил дед А.Шептицкого?

Долгие годы я прожила во Львове и никогда не слышала о том, что всего в 50 км от меня, в селе Вишня, есть усадьба польского драматурга А. Фредро. Он писал комедии и был довольно знаменит, в молодые годы служил в армии Наполеона и был дважды награжден, в том числе за участие в походе на Москву, но вошел А.Фредро в историю еще и благодаря своему внуку - знаменитому А.Шептицкому.

Collapse )
Красный
  • vakin

Спалили найстарший бароковий палац Лівобережжя

Територія Слобідської України зберегла не так і багато палацево-паркових ансамблів. До 1917 року тут знаходилося більше 1500 садиб, з яких вціліло не більше сотні. Вчора, 16 квітня 2018 року Україна втратила пам’ятку архітектури національного значення – палац Шидловських у Старому Мерчику.

Ця унікальна садиба привертала увагу мистецтвознавців і перед революційними збуреннями 1917-го року. Її вважали єдиною в регіоні збудованою в стилі французького класицизму, або як його тоді називали "Луї XVI".


Палац у Старому Мерчику. Фото Георгія Лукомського, 1914 рік

Палац, служби і парковий ансамбль збудував Слобідсько-Український віце-губернатор, дійсний статський радник Григорій Шидловський.
Collapse )

Спадщина. Божиківці. Палац Чосновського/Наследие. Божиковцы. Дворец палац Чосновского.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Божиківці. Палац Чосновського/Наследие. Божиковцы. Дворец палац Чосновского.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Той дуже нечастий випадок, коли стара панська садиба на Поділлі якщо не в ідеальному, то в дуже гарному стані. Бо в збудованому в 1901 році палаці Здислава Колонна-Чосновського з 1923 року розмістилася божиковецька школа.
—————
Тот очень редкий случай, когда старая барская усадьба на Подолье если не в идеальном, то в очень хорошем состоянии. Потому что в построенном в 1901 году дворце Здислава Колонна-Чосновського с 1923 года разместилась Божиковецкий школа.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Вокруг Староконстантинова

Оригинал взят у nastya_paw в Вокруг Староконстантинова
Прошлые века оставили на территории современной Украины огромное количество усадеб и дворцов. Некоторые из них сохранились лучше, некоторые хуже, но посмотреть, безусловно, есть что. На этот раз мы задумали проехаться по маршруту Самчики-Староконстантинов-Антонины. Что из этого получилось, а что нет, читайте ниже.

Collapse )
Щирий баклажан

Охотничий замок Шуваловых

Originally posted by nastya_paw at Охотничий замок Шуваловых

Есть в Черкасской области небольшой городок, получивший название от протекающей рядом реки и приютивший на своей территории немногим более 16 тысяч человек. Имя ему Тальное. И вряд ли многие из нас услышали бы о нем, если бы не известный род Шуваловых, который решил построить здесь свою усадьбу.
Именно о ней я и расскажу ниже.


Collapse )

Спадщина. Кристинопіль (Червоноград). Палац Потоцьких/Наследие. Кристинополь (Червоноград). Дворец.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Кристинопіль (Червоноград). Палац Потоцьких/Наследие. Кристинополь (Червоноград). Дворец.
Про цей палац проект вже розповідав раніше. Фото з землі та розповідь про нього можна переглянути тут. В весняній експедиції ми мали можливість, не зважаючи на злий вітер, познімати палац зверху...
----------
Об этом дворец проект уже рассказывал ранее. Фото с земли и рассказ о нем можно посмотреть здесь. В весенней экспедиции мы имели возможность, несмотря на злой ветер, поснимать дворец сверху ...Дальше еще есть
ну как то так =))

Спадщина. Затурці. Маєток Липинських/Наследие. Затурцы. Имение Липинских.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Затурці. Маєток Липинських/Наследие. Затурцы. Имение Липинских.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Маєток Липинських, за висловом останнього його власника Станіслава Липинського, "розташований над відвічним шляхом з Києва до Кракова". Земельна власність складала 710 га. Сама садиба (житловий будинок з подвір'ям, господарським двором, парком та фруктовим садом і городом) заснована над джерелами, які живлять витік річки Турії.
—————
Имение Липинских, по выражению последнего его владельца Станислава Липинского, "расположенj над вечным путем из Киева в Краков". Земельная собственность составляла 710 га. Сама усадьба (жилой дом с двором, хозяйственным двором, парком и фруктовым садом и огородом) основана над источниками, которые питают исток реки Турии.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Спадщина. Володимирець. Палац Красицького/Наследие. Владимирец. Дворец Красицкого.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Володимирець. Палац Красицького/Наследие. Владимирец. Дворец Красицкого.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...У тихому мальовничому куточку старого парку, серед столітніх дубів і високих акацій стоїть побудований в 18 столітті величний двоповерховий будинок з колонадою біля парадного входу. Садиба належала родині графа Ф. Красицького, спадкоємця роду герба Рогаля. Будівля мала багате зовнішнє оздоблення фасаду, виконане в стилі ампір. За Польщі тут була резиденція керуючого справами Володимирецького та Городецького спиртзаводів та сільськогосподарського виробництва. Після Другої світової війни в будинку розмістився дитячий будинок, потім контора колгоспу. Зараз палац знаходиться в аварійному стані.
—————
В тихом живописном уголке старого парка, среди столетних дубов и высоких акаций стоит построенный в 18 веке величественный двухэтажный дом с колоннадой у парадного входа. Усадьба принадлежала семье графа Ф. Красицкого, наследника рода герба Рогаля. Здание имело богатое внешнее убранство фасада, выполненное в стиле ампир. При Польше здесь была резиденция управляющего делами Владимирецкого и Городецкого спиртзаводов и сельскохозяйственного производства. После Второй мировой войны в здании разместился детский дом, затем контора колхоза. Сейчас дворец находится в аварийном состоянии.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Спадщина. Великі Межирічі. Палац Стецьких/Наследие. Большие Межиричи. Дворец Стецких.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Великі Межирічі. Палац Стецьких/Наследие. Большие Межиричи. Дворец Стецких.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Продовжим нашу розповідь про Межирічі…
Отже, з 1773 року власником села став Ян Казімеж Стецький, який у 1793—1800 роках збудував тут власний маєток. Існують дві точки зору, яким чином Стецький отримав маєток. За першою, він придбав його від Францішека Фердинанда Любомирського, за другою — виграв у карти в пана Яблоновського.
—————
Продолжим наш рассказ о Межиричах ...
Итак, с 1773 года владельцем села стал Ян Казимеж Стецкий, который в 1793-1800 годах построил здесь собственное имение. Существуют две точки зрения, каким образом Стецкий получил имение. По первой, он приобрел его от Францишека Фердинанда Любомирского, по второй - выиграл в карты у господина Яблоновского.

Дальше еще есть
ну как то так =))

Спадщина. Гоща. Садиба Валевських/Наследие. Гоща. Усадьба Валевских.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Гоща. Садиба Валевських/Наследие. Гоща. Усадьба Валевских.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Гоща знаходиться на Рівненщині поруч із трасою Київ-Чоп. В поселенні знаходиться цікавий палац Валевських з парком в стилі швейцарських шале. Гоща вперше згадується у 1152 році. В литовську добу землю навколо було подарено Мурзі-Кирдей-Хану. У XIV ст. він звів замок, обнесений з усіх боків муром і валами, рештки яких ще можна було побачити в північній частині на початку ХХ ст. У XIV–XVII ст. поселенням володіли нащадки Кирдеїв Гостцькі (Госьцькі, Гойські), завдяки яким, очевидно, з`явилася назва "Гоща".
—————
Гоща находится в Ровенской рядом с трассой Киев-Чоп. В поселке находится интересный дворец Валевских с парком в стиле швейцарских шале. Гоща впервые упоминается в 1152 году. В литовскую эпоху землю вокруг было подарена Мурзе-Кирдей-Хану. В XIV в. он возвел замок, обнесенный со всех сторон стеной и валами, остатки которых еще можно было увидеть в северной части в начале ХХ в. В XIV-XVII вв. поселением владели потомки Кирдеев Гостцьки (Госьцьки, Гойские), благодаря которым, очевидно, появилось название "Гоща".

Дальше еще есть
ну как то так =))